پادشاه ملک سخن، سعدی

پادشاه ملک سخن، سعدی کوروش کمالی سروستانی بدانگاهی که سپهر گردان قرعه فال را به پدیداری مشرّ‏‌ف‌الدين مصلح بن عبدالله شيرازي بر کره خاکی می‌زد؛ گویی سودای شاعری بلندآوازه را در سر می‌پرورانید که اگرچه به «افصح المتكلّمين» شهرت داشت، اما خود را «سعدي شيرازي» مي‌خواند و به «شيخ سعدي» نامی شد. به واسطة هنر بي‌بديلش «پادشاه ...

بیشتر بخوانید

نگاهي ديگر به سخنوري سعدي

  نگاهي ديگر به سخنوري سعدي                                                                      دکتر منصور رستگار فسایی چکیده: سعدی هنرمندی تمام‌عیار است که در انتخاب نوع و سَبک و قالب بیان، اعجاز می‌کند. ...

بیشتر بخوانید

طنز و طيبت در سخن سعدي

  طنز و طيبت در سخن سعدي  دکتر رضا داوری اردکانی چکیده: سعدی شاعری اهل طنز و طیبت است، اما طنز او مخلّ اخلاق نیست بلکه در طنز او، جهل و حماقت و غرور و خودبینی صاحبانشان به یاد آنها آورده می‌شود و از این جهت است که می‌توان او را شاعر اخلاق نامید. به بیانی دیگر، او طنز را وسیله‌ای برای آرایش سخن خود نساخته است، بلکه اقتضای سخن تذکر او این است که طرب‌انگیز و ...

بیشتر بخوانید

روش‌شناسي شعر سعدي

 روش‌شناسي شعر سعدي دکتر علیرضا فولادی   چکیده: سعدی نیز همانند هر شاعر دیگری در خلق آثارش از منطقی خاص پیروی نموده است. او بر آن است تا برای تعارض میان اخلاق و طبیعت آزاد انسان راهکاری بیابد و بر آن است که باید مسائل اخلاقی را با ظرافت هنری، فکری و فرهنگی آمیخت؛ چرا که زیبایی است که می‌تواند اخلاق را همراه با خویش در ذهن مخاطب جای دهد. این امر در تمام آثار سعدی بازتاب ...

بیشتر بخوانید

شگردهاي زباني در گلستان سعدي

 شگردهاي زباني در گلستان سعدي دکتر حسن ذولفقاری چکیده: سعدی و سخنانش در ذهن مردم جای یافته و گلستانش را چون کتاب مقدس می‌انگارند. نثر او فاخر است و خود او نیز نویسنده‌ای هنرمند. تعدد نسخ خطی آثار وی، بیانگر جهانگیر بودن کلام سهل و ممتنع سعدی است. عنصر «گفتگو» در کلام او هنرمندانه به کار رفته است. «واژه‌گزینی» او در کلام مناسب و به جاست. کاربرد ...

بیشتر بخوانید
12