شرح‌ دكتر جعفر شعار

گزيده‌ قصايد سعدي‌

گزيده‌ قصايد سعدي‌ ، انتخاب‌ و شرح‌ دكتر جعفر شعار، مقدمه‌ دكتر حسن‌ انوري‌، انتشارات‌ علمي‌، (مجموعه‌ ادب‌ فارسي‌ - 14)، دي‌ 1369، 260 صفحه‌، قطع‌: وزيري‌، شمارگان‌: 4400 نسخه‌.


در اين‌ كتاب‌ كه‌ با حروف‌چيني‌ و ويرايش‌ خوبي‌ تهيه‌ شده‌، 62 قطعه‌ شعر (قصيده‌، ترجيع‌ بند، غزل‌ و قطعه‌) گزينش‌ و باز نموده‌ شده‌ است‌. از وجوه‌ ارزشمند اين‌ كتاب‌ موارد زير برشمردني‌ است‌: مطالبي‌ كه‌ پيش‌ از آغاز قصيده‌ها در چند بخش‌ فراهم‌ آمده‌ و يك‌ سوم‌، حجم‌ كتاب‌ را شامل‌ است‌: گفتار " زندگي‌ و آثار سعدي‌ " و " شيراز و فارس‌ در روزگار سعدي‌ " كه‌ به‌ قلم‌ دكتر حسن‌ انوري‌ نگاشته‌ شده‌، هر چند حاوي‌ سخن‌ تازه‌اي‌ درباره‌ سعدي‌ نيست‌، اما براي‌ آشنايي‌ بيشتر مخاطبان‌ ويژه‌ كتاب‌ با سعدي‌، سودمند است‌. - اشاره‌هايي‌ كه‌ براي‌ شناخت‌ كلي‌ قصيده‌ها در پايان‌ هر قصيده‌ آمده‌ است‌. - يادكرد اشاره‌هاي‌ قرآني‌ با اعراب‌گذاري‌ و ذكر نشاني‌ دقيق‌ آيه‌ها و برخي‌ از نكات‌ تاريخي‌. - بخش‌ فهرست‌ راهنما كه‌ بر ارزش‌ كاربردي‌ كتاب‌ افزوده‌ است‌. بخشهای کتاب عبارتند از: - گفتاري‌ زير عنوان‌ " يادداشت‌ مجموعه‌ " (منظور از مجموعه‌، " مجموعه‌ ادب‌ فارسي‌ " است‌ كه‌ زير آن‌ عنوان‌ يك‌ سلسله‌ از گزيده‌هاي‌ متون‌ ادبي‌ منتشر شده‌ است‌). - باز نمود نشانه‌هاي‌ اختصاري‌. - پيش‌گفتار. - زندگي‌ و آثار سعدي‌ (به‌ قلم‌ دكتر حسن‌ انوري‌) اين‌ گفتار در مقدمه‌ گزيده‌ غزليات‌ سعدي‌، مقدمه‌ و شرح‌ دكتر حسن‌ انوري‌، نيز چاپ‌ شده‌ است‌. - شيراز و فارس‌ در روزگار سعدي‌ (به‌ قلم‌ دكتر حسن‌ انوري)‌ اين‌ گفتار نیز در مقدمه‌ گزيده‌ غزليات‌ سعدي‌، مقدمه‌ و شرح‌ دكتر حسن‌ انوري‌ چاپ‌ شده‌ است‌.- سال‌شمار تاريخ‌ عصر سعدي‌ از سال‌ 599 تا 694 ه‌.ق‌. - ديدگاه‌ها. - گزيده‌ قصايد سعدي‌ به‌ همراه‌ شرح‌ برخي‌ از بيت‌ها و معني‌ بعضي‌ از واژه‌ها در اين‌ بخش‌ سي‌ و يك‌ قصيده‌ انتخاب‌ و بررسي شده‌ است‌.

برچسب ها :
 
از   2   رای
3

عکس های خبر

نظرات