انتخاب‌ :دكتر حسن‌ انوري‌،

گزيده‌ بوستان‌ سعدي‌

گزيده‌ بوستان‌ سعدي‌ ، انتخاب‌ و شرح‌ دكتر حسن‌ انوري‌، نشر قطره‌، (مجموعه‌ ادب‌ فارسي‌ - 24)، 1375، 200 صفحه‌، قطع‌: وزيري‌، شمارگان‌: 2000 نسخه‌.


گزينش‌ بخش‌هايي‌ از متون‌ گذشته‌ و بازخواني‌ و بررسي‌ آنها، همراه‌ با توضيحات‌ لازم‌ كه‌ بيشتر براي‌ پاسخ‌گويي‌ به‌ نياز دانشجويان‌، انجام‌ مي‌گيرد، از اقدامات‌ ارزشمندي‌ است‌ كه‌ برخي‌ از انتشارات‌ نسبت‌ به‌ آن‌ همت‌ ورزيده‌اند. كتاب‌ " گزيده‌ بوستان‌ سعدي‌ " به‌ انتخاب‌ و شرح‌ دكتر حسن‌ انوري‌ به‌ عنوان‌ بيست‌ و چهارمين‌ گزيده‌ از " مجموعه‌ ادب‌ فارسي‌ " با همين‌ منظور سامان‌ يافته‌ و منتشر شده‌ است‌. البته‌ اين‌ گزيده‌، خلاصه‌تر از اين‌ و با اندكي‌ تفاوت‌ پيش‌ از اين‌ يك‌ بار در مجموعه‌ انتشارات‌ دانشگاه‌ پيام‌نور و يك‌ بار با عنوان‌ " گزينه‌ بوستان‌ سعدي‌ " به‌ همت‌ نشر قطره‌ و در مجموعه‌ " گنج‌ ادب‌ " منتشر شده‌ است‌. گفتارهاي‌ مقدماتي‌ كتاب‌ براي‌ مخاطبان‌ دربر دارنده‌ اطلاعات‌ سودمندي‌ است‌ و فهرست‌ " واژه‌ها و نام‌ها " نيز بر ارزش‌ كاربردي‌ كتاب‌ افزوده‌ است‌. يكدستي‌ سطح‌ توضيحات‌ و يادكرد نشاني‌ مآخذ، از ديگر ويژگي‌هاي‌ اين‌ كتاب‌ است‌. مطالب کتاب عبارتند از: - گفتاري‌ زير عنوان‌ " يادداشت‌ مجموعه‌ "(منظور از مجموعه‌ ، " مجموعه‌ ادب‌ فارسي‌ " است‌ كه‌ زير آن‌ عنوان‌ يك‌ سلسله‌ از گزيده‌هاي‌ متون‌ ادبي‌ منتشر شده‌ است‌). - گفتاري‌ كوتاه‌ زير عنوان‌ " يادداشت‌ گزيده‌ " با توضيح‌ درباره‌ كتاب‌ حاضر. - گفتاري‌ زير عنوان‌ " زندگي‌ و آثار سعدي‌ ". - سال‌شمار تاريخ‌ عصر سعدي‌، از سال‌ 599 تا 694. - ديدگاه‌ها. - گزيده‌ بوستان‌ و شرح‌ آن‌. - فهرست‌ اصطلاحات‌ ادبي‌. - كتاب‌نامه. - ترجمه‌گونه‌اي‌ از گفتار " يادداشت‌ مجموعه‌ " به‌ زبان‌ انگليسي‌.

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

عکس های خبر

نظرات