مروری بر یادروزهای سعدی

یادروز سعدی در سال ۷۸

نشست علمی یادروز سعدی در سال هفتاد و هشت با سخنرانی: دکتر منصور رستگار فسایی، دکتر نصرالله پورجوادی، دکتر اصغر دادبه، دکتر رضا شعبانی، میرزا شکورزاده، دکتر علی رواقی، دکتر سیروس شمیسا و دکتر حسن انوری 

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

عکس های خبر

نظرات