مدیر مرکز سعدی‌شناسی عنوان کرد

در نگاه سعدی، پیامبر (ص) انسان کامل است

مدیر مرکز سعدی شناسی در نشست بر خوان سعدی، ویژه میلاد مبارک پیامبر مهر سخنرانی کرد.کوروش کمالی سروستانی در یکصد و دومین نشست بر خوان سعدی گفت: سعدی در همه آثارش به پیامبر (ص) می‌پردازد؛ از نظر سعدی، پیامبر انسان کامل است؛ عرفان عملی و نظری و اخلاق ستوده در رفتار اوست.   

برچسب ها :
 
از   0   رای
0

عکس های خبر

نظرات