سه شنبه 26 فروردین 1399
    
بازدید: 1906
    
نویسنده : مدیر سایت
    

کارنامه سعدی پژوهی

کارنامه سعدی‌پژوهی 1388

کارنامه سعدی‌پژوهی که هر ساله بخشی از مجموعه سعدی‌شناسی را به خود اختصاص می‌دهد، می‌کوشد تا علاوه بر معرفی کتب منتشر شده پیرامون سعدی در هر سال، تعداد و تیراژ آن را نیز عنوان کند.
این کارنامه فهرست کتاب‌های منتشر شده با موضوع سعدی را در بخش‌های کلیات، گلستان، بوستان، غزليات و کتاب‌های پیرامون سعدی ارایه می‌نماید و در هر بخش دفعات چاپ را با ذکر تیراژ براساس فهرست منتشر شده در نشریات «کتاب هفته»، «کتاب ماه (ادبیات)» و «سایت خانه کتاب» ارایه نموده است. در پایان نیز جدول مربوط به آمارهای ارائه شده از کتاب‌های منتشر شده تعریف و تدوین شده است.
براساس آمار ارایه شده در سال 1388، جمعاً 90 عنوان کتاب در شمارگان255400 در رابطه با سعدی منتشر شده است. کل کتاب‌های چاپ اول33 عنوان در شمارگان 87250 است که از این تعداد 6 عنوان در شمارگان 15800 پیرامون کلیات سعدی، 5 عنوان در شمارگان 14700 پیرامون گلستان، 3 عنوان در شمارگان 10000 پیرامون بوستان، 4 عنوان در شمارگان 9000 پیرامون غزلیات و 15 عنوان در شمارگان36750 پیرامون سعدی است.
در مورد کتاب‌های چاپ مجدد نیز 57 عنوان در شمارگان 168150 منتشر شده است که از این تعداد 11 عنوان در شمارگان 26700 پیرامون کلیات سعدی، 15 عنوان در شمارگان 53100 پیرامون گلستان، 18 عنوان در شمارگان 63500 پیرامون بوستان و 8 عنوان در شمارگان 19200 پیرامون غزلیات و 5 عنوان کتاب در شمارگان 5750 پیرامون سعدی است.

کلیات و برگزیده کلیات سعدی
چاپ اول:
كليات سعدي/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي؛ به اهتمام كاظم عابديني‌مطلق؛ مذهب مرضيه عرفاني. ـ تهران: ذهن‌آويز. ـ 1026 ص. ـ وزيري(گالينگور). ـ 150000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 0ـ63ـ5219ـ600ـ978
كليات سعدي: بر اساس نسخه محمدعلي فروغي/ مصلح ‌بن‌ عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي؛ به اهتمام كاظم عابديني‌مطلق؛ مذهب مرضيه عرفاني. ـ تهران:فرهنگسراي ميردشتي. ـ 1026ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 150000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 2ـ64ـ7141ـ964ـ978
كليات سعدي: براساس نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي/ مصلح ‌بن ‌عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي. ـ تهران: پوريا؛ منشادانش. ـ 1114 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 175000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 5000 نسخه. ـ شابک: 1ـ98ـ8328ـ964ـ978
كليات سعدي: براساس نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي/ مصلح ‌بن ‌عبدالله سعدي؛ محمدعلي فروغي. ـ تهران: پیام عدالت. ـ 1072 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 160000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 7ـ059ـ152ـ964ـ978
كليات سعدي: گلستان، بوستان، غزليات، قصايد، رباعيات، قطعات، رسائل/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ به اهتمام سيدحسين ابوترابي. ـ تهران: الهام. ـ 1254 ص. ـ وزيري(گالينگور). ـ 170000 ريال. ـ چاپ 1. ـ 3000 نسخه. ـ شابک: 5ـ28ـ5077ـ600ـ978
گلچين سعدي: گزيده‌ي گلستان، غزل‌ها، بوستان، قصيده‌ها/ مصلح‌بن‌ عبدالله ‌سعدي؛ گردآورنده محمدعلي همايون‌كاتوزيان. ـ تهران: نشر مركز. ـ 240 ص. ـ رقعي (گالينگور). ـ 72000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 1800 نسخه. ـ شابک: 9ـ042ـ213ـ964ـ978
چاپ مجدد:
رباعيات سعدي شامل: رباعيات، مثنويات، غزليات الحاقي ‌و رسائل نثر/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ مصحح بهاء‌الدين اسكندري‌ارسنجاني؛ ویراستار سيروس صدوقي. ـ تهران: موسسه‌ انتشارات ‌قدياني. ـ 418 ص. ـ پالتويي (گالينگور). ـ 40000 ريال. ـ چاپ سوم. ـ 2200 نسخه. ـ شابک: 9ـ235ـ417ـ964ـ978
قصه‌هاي گلستان و بوستان/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ تصویرگر علي مظاهري. ـ تهران: پيام محراب. ـ 120 ص. ـ (در 2 جلد). ـ جلد 2. ـ رقعي (گالينگور). ـ 20000 ريال. ـ چاپ سوم. ـ 4600 نسخه. ـ شابک: 9ـ53ـ7083ـ964ـ978
كليات سعدي شامل: گلستان، بوستان، غزليات، قطعات، رباعيات، قصايد/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ مصحح حسين‌ استادولي؛ بهاء‌الدين اسكندري‌ارسنجاني؛ ویراستار سيروس صدوقي. ـ تهران: قدياني. ـ 1690 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ چاپ چهارم. ـ 5500 نسخه. ـ شابك: 1ـ446ـ417ـ964
كليات سعدي مطابق معتبرترين نسخ موجود/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ به اهتمام بهمن خليفه‌بنارواني. ـ تهران: طلايه. ـ 1002 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 120000 ريال. ـ چاپ4 . ـ 2200 نسخه. ـ شابك:6ـ51ـ7751ـ964
كليات سعدي: با استفاده از نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي (ذكاء‌الملك)/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي؛ مقدمه عباس اقبال‌آشتياني. ـ تهران: نشر محمد. ـ 1448 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 20000 ريال. ـ چاپ سيزدهم. ـ 3000 نسخه. ـ شابک: 5ـ110ـ336ـ964ـ978
كليات سعدي: بر اساس تصحيح محمدعلي فروغي/ مصلح‌بن‌ عبدالله‌سعدي؛ بازنویسی كامبيز پورناجي. ـ تهران: مرز فكر؛ كتاب پارسه. ـ 850 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 140000 ريال. ـ چاپ دوم. ـ 2200 نسخه. ـ شابک: 5ـ24ـ5026ـ600ـ978
كليات سعدي: بر اساس نسخه محمدعلي فروغي/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ مصحح حسن ساساني . ـ تهران: بادبادك. ـ 826 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 140000ريال. ـچاپ‌چهارم. ـ 1000نسخه. ـ شابک: 1ـ0ـ96320ـ964ـ978
كليات سعدي: بر اساس نسخه محمدعلي فروغي/ مصلح‌بن ‌عبدالله سعدي؛ مصحح حسن ساساني. ـ تهران: بادبادك. ـ 824 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ چاپ سوم. ـ 1000 نسخه. ـ شابک: 1ـ0ـ9632ـ964ـ978
كليات سعدي: براساس نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي/ مصلح‌بن ‌عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي. ـ تهران: پيام ‌عدالت. ـ 1074 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ چاپ دوم. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 7ـ059ـ152ـ964ـ978
كليات سعدي: براساس نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي؛ ویراستار كاظم عابديني‌مطلق. ـ تهران: فراروي؛ مهراد. ـ 850 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ چاپ دوم. ـ 1000 نسخه. ـ شابک: 0ـ6ـ93858ـ964ـ978
كليات سعدي: گلستان، بوستان، غزليات، قصايد، رباعيات، قطعات و رسائل/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي. ـ تهران: ققنوس. ـ 1124 ص. ـ رقعي (گالينگور). ـ 140000 ريال. ـ چاپ دهم. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 5ـ175ـ311ـ964ـ978
گلستان و برگزیده گلستان
چاپ اول:
كتاب گلستان: غفرالله له ولوالديه با مقدمه و تصحيح و حواشي ميرزا عبدالعظيم خان گرگانی/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ مقدمه عبدالعظيم گرگاني. ـ تهران: حديث امروز. ـ 338 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 45000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 2200 نسخه. ـ شابک: 1ـ74ـ5765ـ964ـ978
گلستان (حكايت‌هايي از گلستان سعدي)/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ ویراستار طاهره محمدي، محمدباقر نقدي، مينو قسمتي. ـ تهران؟: سعادت ايران. ـ 52 ص. ـ وزيري (شوميز). ـ چاپ اول. ـ 1500 نسخه. ـ شابک: 5ـ1ـ90915ـ600ـ978
گلستان سعدي (نثر 3 بخش 3) رشته زبان و ادبيات فارسي/ نویسنده حسن انوري؛ ویراستار رسول شايسته، حسين ولي‌زاده. ـ تهران: دانشگاه پيام نور. ـ 344 ص. ـ وزيري (شوميز). ـ 20100 ريال. ـ چاپ اول. ـ 1000 نسخه. ـ شابک: 6ـ405ـ387ـ964ـ978
گلستان سعدي/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ خطاط عباس اخوين. ـ تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. ـ 236 ص. ـ رقعي (گالينگور). ـ چاپ اول. ـ 5000 نسخه. ـ شابک: 4ـ812ـ422ـ964ـ978
گلستان و بوستان از مشرف‌الدين مصلح‌بن عبدالله سعدي شيرازي از روي نسخه محمدعلي فروغي «ذكاء الملك» / مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ به اهتمام رحيم پشنگ. ـ تهران: دانشگاه پيام‌نور. ـ 634 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ چاپ اول. ـ 5000 نسخه. ـ شابک: 7ـ91ـ5618ـ964ـ978
چاپ مجدد:
گلستان سعدي شيرازي/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ مقدمه منوچهر آدميت؛ مذهب اردوان اعتمادي؛ خطاط اسماعيل نيكبخت. ـ تهران: شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر. ـ 168 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ چاپ سوم. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 5ـ72ـ8742ـ964ـ978
گلستان سعدي/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ به اهتمام كاظم عابديني‌مطلق. ـ قم: نگاران قلم. ـ 240 ص. ـ جيبي (سلفون). ـ 27000 ريال. ـ چاپ سوم. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 9ـ31ـ8574ـ964ـ978
گلستان سعدي/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ محمدعلي فروغي. ـ تهران: مهرآمين؛ منشادانش. ـ 176 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 40000 ريال. ـ چاپ چهارم. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 3ـ2ـ92393ـ964ـ978
گلستان سعدي/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي . ـ تهران: فراروي، مهراد. ـ 232 ص. ـ رقعي (گالينگور). ـ 38500 ريال. ـ چاپ چهارم. ـ 3000 نسخه. ـ شابک: 8ـ5ـ95611ـ964ـ978
گلستان سعدی/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ مصحح مهدي معينيان؛ خطاط سيدمحسن خرازي. ـ تهران: گنجينه. ـ 274 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 45000 ريال. ـ چاپ سوم. ـ 5000 نسخه. ـ شابک: 7ـ84ـ6152ـ964ـ978
گلستان سعدي/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ مصحح مهدي معينيان؛ خطاط سيدمحسن خرازي. ـ تهران: گنجينه. ـ 276 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 45000 ريال. ـ چاپ چهارم. ـ 5000 نسخه. ـ شابک: 7ـ84ـ6152ـ964ـ978
گلستان سعدي/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ ویراستار كاظم عابديني‌مطلق. ـ قم: نگاران قلم، كومه. ـ 145 ص. ـ وزيري (سلفون). ـ 35000 ريال. ـ چاپ ششم. ـ 3000 نسخه. ـ شابک: 2ـ30ـ8574ـ964ـ978
گلستان سعدي/ مقدمه سيدمحمد دبيرسياقي؛ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ نقاش صادق صندوقي؛ تهیه و تنظیم رضا مرندي؛ خطاط مصطفي اشرفي. ـ تهران: پيام ‌عدالت. ـ 352 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 70000 ريال. ـ چاپ دهم. ـ 5000 نسخه. ـ شابک: Xـ69ـ5977ـ964
گلستان سعدي: از روي نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي. ـ تهران: ققنوس. ـ 168 ص. ـ رقعي (شوميز). ـ 25000 ريال. ـ چاپ بيست و دوم. ـ 4000 نسخه. ـ شابک: 4ـ507ـ311ـ964ـ978
گلستان سعدي: از روي نسخه محمدعلي فروغي/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ مصحح حسين سبحاني. ـ تهران: ماهابه. ـ 328 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 60000 ريال. ـ چاپ سوم. ـ 1500 نسخه. ـ شابک: 2ـ6ـ90050ـ600ـ978
گلستان سعدي: با استفاده از نسخ تصحيح شده محمدعلي فروغي (ذكاء الملك) و استاد عبدالعظيم قريب/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي؛ عبدالعظيم قريب. ـ تهران: عالمگير، محمد(ص). ـ 240 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 42000 ريال. ـ چاپ چهارم. ـ 4100 نسخه. ـ شابک: 0ـ061ـ336ـ964ـ978
گلستان سعدي: با استفاده از نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي (ذكاء الملك) و استاد عبدالعظيم قريب/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي، عبدالعظيم قريب. ـ تهران: محمد(ص). ـ 228 ص. ـ جيبي (گالينگور). ـ 26000 ريال. ـ چاپ سوم. ـ 5100 نسخه. ـ شابک: 7ـ062ـ336ـ964ـ978
گلستان سعدي: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بيت‌هاي دشوار و .../ مصلح‌بن ‌عبدالله‌سعدي؛ به اهتمام خليل خطيب‌رهبر. ـ تهران: صفي‌ عليشاه. ـ 730 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 125000 ريال. ـ چاپ بيست و دوم. ـ 3300 نسخه. ـ شابک: 8ـ31ـ5626ـ964ـ978
گلستان سعدي: براساس نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي/ مصلح‌بن ‌عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي. ـ تهران: عقيل. ـ 194 ص. ـ رقعي (گالينگور). ـ 35000 ريال. ـ چاپ دوم. ـ 3000 نسخه. ـ شابک: 7ـ97ـ7689ـ964ـ978
گلستان سعدي: براساس نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي/ مصلح‌بن ‌عبدالله سعدي. ـ تهران: مهرآمين. ـ 214 ص. ـ جيبي (گالينگور). ـ 30000 ريال. ـ چاپ سوم. ـ 5000 نسخه. ـ شابک: 8ـ7ـ92393ـ964ـ978
بوستان و برگزیده بوستان
چاپ اول:
بوستان سعدي: بر اساس نسخه‌ي محمدعلي فروغي/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي؛ به اهتمام كاظم عابديني‌مطلق. ـ قم: فراگفت. ـ 224 ص. ـ جيبي (شوميز). ـ 18000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 5000 نسخه. ـ شابک: 3ـ12ـ5553ـ600ـ978
گزيده‌اي از بوستان سعدي فارسي . ـ انگليسي/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ مقدمه علي خزاعي‌فريد. ـ مشهد: به‌نشر. ـ 324 ص. ـ وزيري(شوميز). ـ 38000ريال. ـ چاپ اول. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 3ـ0556ـ02ـ964ـ978
منتخب بوستان سعدي/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ به اهتمام اميرحسين زورمند. ـ تهران: پيك علوم. ـ 96 ص. ـ جيبي (شوميز). ـ 15000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 3000 نسخه. ـ شابک: 1ـ06ـ2916ـ964ـ978
چاپ مجدد:
بوستان سعدي (سعدي‌نامه)/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ خطاط مصطفي اشرفي . ـ تهران: پيام محراب. ـ 410 ص. ـ جيبي (گالينگور). ـ چاپ 13. ـ 5000 نسخه. ـ شابک: 0ـ18ـ5559ـ964ـ978
بوستان سعدي از روي نسخه: محمدعلي فروغي/ مصلح‌بن ‌عبدالله سعدي؛ مقدمه حسين سبحاني. ـ تهران: هنر پارينه؛ماهابه. ـ 348 ص. ـ وزيري(گالينگور). ـ 60000ريال. ـ چاپ سوم. ـ 1500نسخه . ـ شابک: 8ـ4ـ90050ـ600ـ978
بوستان سعدي براساس نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغی/ مصلح‌بن ‌عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي. ـ تهران: فراروي، مهراد. ـ 226 ص. ـ رقعي (گالينگور). ـ 38500 ريال. ـ چاپ چهارم. ـ 3000 نسخه. ـ شابک: 2ـ74ـ8259ـ964ـ978
بوستان سعدي/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ خطاط مصطفي اشرفي‌. ـ تهران: پيام ‌عدالت. ـ 408 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 70000 ريال. ـ چاپ دهم. ـ 5000 نسخه. ـ شابك: 3ـ70ـ5977ـ964
بوستان سعدی/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي؛ ویراستار عبدالحميد شفيعي. ـ تهران: مهرآمين، منشادانش. ـ 220 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 50000 ريال. ـ چاپ چهارم. ـ 2000 نسخه . ـ شابک: 0ـ3ـ92393ـ964ـ978
بوستان سعدي/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ مصحح مهدي معينيان؛ خطاط سيدمحسن خرازي. ـ تهران: گنجينه. ـ 372 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 50000 ريال. ـ چاپ سوم. ـ 4000 نسخه. ـ شابک: 4ـ85ـ6152ـ964ـ978
بوستان سعدي/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ مصحح مهدي معينيان؛ خطاط سيدمحسن خرازي. ـ تهران: گنجينه. ـ 376 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 50000 ريال. ـ چاپ چهارم. ـ 5000 نسخه. ـ شابک: 4ـ85ـ6152ـ964ـ978
بوستان سعدي/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ ویراستار كاظم عابديني‌مطلق. ـ قم: نگاران قلم؛ كومه. ـ 248 ص. ـ جيبي (سلفون). ـ27000 ريال. ـ چاپ سوم. ـ 3000 نسخه. ـ شابک: 3ـ33ـ8574ـ964ـ978
بوستان سعدي/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ ویراستار كاظم عابديني‌مطلق. ـ قم: نگاران قلم، كومه. ـ 192 ص. ـ وزيري (سلفون). ـ 35000 ريال. ـ چاپ چهارم. ـ 3000 نسخه. ـ شابک: 6ـ32ـ8574ـ964ـ978
بوستان سعدي: از روي نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ گردآورنده احد وفاجو. ـ تبریز: وفاجو. ـ 224 ص. ـ جيبي (شوميز). ـ 17000 ريال. ـ چاپ نهم. ـ 3000 نسخه. ـ شابك: 4ـ02ـ6010ـ964
بوستان سعدي: از روي نسخه تصحيح شده مرحوم محمدعلي فروغي/ مصلح‌بن ‌عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي. ـ تهران: ققنوس. ـ 368 ص. ـ (در4 جلد). ـ جلد دوم. ـ رقعي (شوميز). ـ 22000 ريال. ـ چاپ چهاردهم. ـ 3000 نسخه. ـ شابك:9ـ508ـ311ـ964
بوستان سعدي: از روي نسخه تصحيح شده مرحوم محمدعلي فروغي/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ به اهتمام سيدحسين ابوترابي. ـ تهران: الهام، كتاب تلال. ـ 314 ص. ـ جيبي (گالينگور). ـ 25000 ريال. ـ چاپ سوم. ـ 5000 نسخه. ـ شابك: 9ـ75ـ6071ـ964
بوستان سعدي: با استفاده از نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي (ذكا‌ء‌الملك) / مصلح‌بن ‌عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي؛ به اهتمام محمد عالمگيرتهراني. ـ تهران: عالمگیر. ـ 270 ص. ـ جيبي (گالينگور). ـ 28000 ريال. ـ چاپ سوم. ـ 5100 نسخه. ـ شابک: 3ـ14ـ8481ـ964ـ978
بوستان سعدي: با استفاده از نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي (ذكا‌ء‌الملك) / مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي؛ به اهتمام محمد عالمگيرتهراني. ـ تهران: عالمگير. ـ 268 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 45000 ريال. ـ چاپ چهارم. ـ 3100 نسخه. ـ شابک: 6ـ13ـ8481ـ964ـ978
بوستان سعدي: براساس نسخه تصحيح شده فروغي با مقدمه، شرح، توضيحات، تعليقات و فهارس/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ مقدمه منوچهر دانش‌پژوه. ـ تهران: هيرمند. ـ 354 صفحه. ـ وزيري (گالينگور). ـ 82000 ريال. ـ چاپ دوم. ـ 2500 نسخه. ـ شابك:3ـ017ـ408ـ964
بوستان سعدي: براساس نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغی/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ ویراستار عبدالحميد شفيعي. ـ تهران: مهرآمين، منشادانش. ـ 246 ص. ـ جيبي (گالينگور). ـ 35000 ريال. ـ چاپ سوم. ـ 5000 نسخه. ـ شابک: 5ـ8ـ92393ـ964ـ978
بوستان/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ مقدمه منوچهر آدميت. ـ تهران: شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر. ـ 142 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ چاپ سوم. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 2ـ73ـ8742ـ964ـ978
در آرزوي خوبي و زيبايي: گزيده بوستان سعدي/ غلامحسين يوسفي. ـ تهران: سخن. ـ 576 ص. ـ رقعي (شوميز). ـ 89000 ريال. ـ چاپ يازدهم. ـ 3300 نسخه. ـ شابک: 2ـ355ـ372ـ964ـ978
غزلیات و برگزیده غزلیات
چاپ اول:
غزليات سعدی/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ به اهتمام كاظم عابديني‌مطلق. ـ قم: نگاران قلم، كومه. ـ 284 ص. ـ وزيري (سلفون). ـ 45000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 8ـ74ـ2598ـ964ـ978
غزليات سعدي/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ مترجم سيمين‌دخت سيدفتاح؛ مذهب اميرهوشنگ آقاميري. ـ تهران: شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر. ـ 316 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ چاپ اول. ـ 3000 نسخه. ـ شابک: 3ـ02ـ5435ـ600ـ978
غزليات سعدي/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ مصحح بهروز ثروتيان؛ خطاط عباس سلطان‌آبادي. ـ تهران: كتاب نشر نيكا. ـ 145 ص. ـ جيبي (گالينگور). ـ چاپ اول. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 6ـ8ـ90920ـ600ـ978
منتخب غزليات سعدي/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ به اهتمام امير حسين زورمند. ـ تهران: پيك علوم. ـ 96 ص. ـ جيبي (شوميز). ـ 15000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 3000 نسخه. ـ شابک: 8ـ07ـ2916ـ964ـ978
چاپ مجدد:
غزل‌هاي سعدي/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ ویراستار جلال‌الدين كزازي. ـ تهران: مركز. ـ 338 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 75000 ريال. ـ چاپ پنجم. ـ 1000 نسخه. ـ شابک: 1ـ246ـ305ـ964ـ978
غزليات سعدي با استفاده از نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغی/ مصلح‌بن ‌عبدالله سعدي؛ گردآورنده احد وفاجو. ـ تبریز: وفاجو 320 ص. ـ جيبي (شوميز). ـ 24000 ريال. ـ چاپ چهارم. ـ 3000 نسخه. ـ شابك: 9ـ05ـ6010ـ964
غزليات سعدي/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي. ـ تهران: فراروي، مهرداد. ـ 370 ص. ـ رقعي (گالينگور). ـ 58000 ريال. ـ چاپ چهارم. ـ 3000 نسخه. ـ شابک: 4ـ19ـ8799ـ964ـ978
غزليات سعدي/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي؛ مصحح مهدي معينيان؛ خطاط سيدمحسن خرازي. ـ تهران: گنجينه. ـ 628 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 85000 ريال. ـ چاپ چهارم. ـ 4000 نسخه. ـ شابک: 5ـ88ـ6152ـ964ـ978
غزليات سعدي: از روي نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي/ مصلح‌بن‌ عبدالله سعدي؛ مصحح محمدعلي فروغي. ـ تهران: ققنوس. ـ 356 ص. ـ رقعي (شوميز). ـ 45000 ريال. ـ چاپ هشتم. ـ 2000 نسخه. ـ شابك: 3ـ464ـ311ـ964
قصايد شيخ شيراز سعدي، شامل: قصايد فارسي، مراثي، قصايد عربي و ملحقات/ مصلح‌بن‌عبدالله سعدي مقدمه بهاء‌الدين اسكندري ‌ارسنجاني؛ ویراستار سيروس صدوقي. ـ تهران: موسسه‌ انتشارات ‌قدياني. ـ 458 ص. ـ جيبي (گالينگور). ـ 40000 ريال. ـ چاپ سوم. ـ 2200 نسخه. ـ شابک: 5ـ233ـ417ـ964ـ978
منتخبي از غزليات شيخ مصلح‌الدين سعدي شيرازي/ خطاط حسين جعفري‌تبار؛ مترجم سيمين‌دخت سيدفتاح؛ مذهب اميرهوشنگ آقاميري. ـ تهران: شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر. ـ 256 ص. ـ رحلي (گالينگور). ـ چاپ سوم. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 8ـ68ـ8742ـ964ـ978
منتخبي از غزليات شيخ مصلح‌الدين سعدي شيرازي/ خطاط حسين جعفري‌تبار؛ مترجم سيمين‌دخت سيدفتاح؛ مذهب اميرهوشنگ آقاميري. ـ تهران: شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر. ـ 256 ص. ـ رحلي (گالينگور). ـ چاپ چهارم. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 8ـ68ـ8742ـ964ـ978
پیرامون سعدی
چاپ اول:
ارتفاع بلند فروتني: روان‌شناسي باب چهارم بوستان، در تواضع/ نویسنده مهري رحماني؛ ویراستار حميده رستمي. ـ تهران: نسل نوانديش. ـ 32 ص. ـ جيبي (شوميز). ـ 5000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 1ـ827ـ412ـ964ـ978
استاد سخن سعدي (مروري بر زندگي و آثار مصلح‌الدين سعدي شيرازي)/ نویسنده منوچهر دانش‌پژوه؛ زیر نظر عليرضا مختارپورقهرودي. ـ تهران: همشهري. ـ 76 ص. ـ رقعي (شوميز). ـ 29000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 3ـ81ـ2924ـ964ـ978
انديشه‌هاي زرين سعدي/ مصلح ‌بن ‌عبدالله‌سعدي؛گردآورنده معصومه حقيقي، فرزانه اصفهاني. ـ تهران: بديهه؛ ليوسا. ـ 336 ص. ـ خشتي (شوميز). ـ 35000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 2ـ89ـ6701ـ964ـ978
بررسي طنز در بوستان/ نویسنده محمدعلي علومي. ـ تهران: اميركبير، كتاب‌هاي جيبي. ـ 212 ص. ـ جيبي (شوميز). ـ 15000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 3000 نسخه. ـ شابک: 0ـ106ـ303ـ964ـ978
بيا، توشة اميد كافيه!/ نویسنده مهري رحماني؛ ویراستار حميده رستمي. ـ تهران: نسل نوانديش. ـ 32 ص. ـ جيبي (شوميز). ـ 5000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 2ـ833ـ412ـ964ـ978
بيان سعدي (تحليل بلاغي ديوان غزليات سعدي)/ ابراهيم اقبالي. ـ تبریز: آشينا. ـ 146 ص. ـ وزيري (شوميز). ـ 20000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 1000 نسخه. ـ شابک: 1ـ78ـ8588ـ964ـ978
حديث غربت سعدي: جستارهايي در ادبيات و فرهنگ/ رضا فرخ‌فال. ـ تهران: نشر مركز. ـ 186 صفحه. ـ رقعي (شوميز). ـ 48000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 1000 نسخه. ـ شابک: 6ـ960ـ305ـ964ـ978
الحكمه بين المتنبي و سعدي دراسه مقارنه/ نویسنده صادق عسكري. ـ سمنان:دانشگاه‌سمنان. ـ680ص. ـ وزيري (شوميز). ـ 94000ريال. ـ چاپ‌اول. ـ 1500 نسخه. ـ شابک: 9ـ30ـ7978ـ964ـ978
سعدي شيرازي: شاعر، سخنور و معلم بزرگ اخلاق/ نویسنده مجيد ملامحمدي؛ ویراستار سيداحمد ميرزاده. ـ مشهد: آستان قدس رضوي، به نشر. ـ 24 ص. ـ خشتي (شوميز). ـ 16500 ريال. ـ چاپ اول. ـ 5000 نسخه. ـ شابک: 1ـ1256ـ02ـ964ـ978
سعدی/ بازنویسی اسماعيل هنرمندنيا؛ تصویرگر محسن شيرمحمدي. ـ قزوین: سايه‌گستر. ـ 12 ص. ـ خشتي (شوميز). ـ 7000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 10000 نسخه. ـ شابک: 8ـ398ـ502ـ964ـ978
سعدي‌شناسي: دفتر دوازدهم، ويژه گلستان/ به اهتمام كوروش كمالي‌سروستاني. ـ شیراز: مركز سعدي‌شناسي. ـ 292 ص. ـ وزيري (شوميز). ـ چاپ اول. ـ 1000 نسخه. ـ شابک: 5ـ8ـ96896ـ964ـ978
كتاب‌شناسي گلستان سعدي/ نویسنده اميد كارگري . ـ شیراز: مركز سعدي‌شناسي؛ مؤسسه فرهنگي و پژوهشي دانشنامه فارس. ـ 96 ص. ـ رقعي (شوميز). ـ چاپ اول. ـ 1000 نسخه. ـ شابک: 8ـ7ـ96896ـ964ـ978
گفتار طرب‌انگيز (طنز سعدي در گلستان و بوستان)/ عمران صلاحي. ـ تهران: گل‌آقا. ـ 96 ص. ـ رقعي (شوميز). ـ 18000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 2250 نسخه. ـ شابك: 0ـ31ـ7042ـ964
نگرشي بر قصه‌هاي آثار سعدي/ طاهره‌سادات مرادي‌حسين‌زاده. ـ تهران: نيك‌خرد. ـ 152 ص. ـ وزيري (شوميز). ـ 33000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 2000 نسخه. ـ شابک: 4ـ03ـ8101ـ964ـ978
هنر نگارش سعدي در بوستان/ آنه‌طواق گلشاهي. . ـ ؟: مختومقلي فراغي. ـ 60 ص. ـ رقعي (شوميز). ـ 12000 ريال. ـ چاپ اول. ـ 1000 نسخه. ـ شابک: 6ـ316ـ508ـ964ـ978
چاپ مجدد:
چهار سخنگوي وجدان ايران (فردوسي، مولوي، سعدي، حافظ)/ نویسنده محمدعلي اسلامي‌ندوشن. ـ تهران: نشر قطره. ـ 256 ص. ـ وزيري (شوميز). ـ 40000 ريال. ـ چاپ پنجم. ـ 1100 نسخه. ـ شابک: 0ـ151ـ341ـ964ـ978
زندگي و رنج‌هاي مصلح‌الدين سعدي/ نویسنده خسرو معتضد. ـ تهران: شركت توسعه كتابخانه‌هاي ايران. ـ 332 ص. ـ وزيري(شوميز). ـ 50000ريال. ـ چاپ ششم. ـ 1200 نسخه. ـ شابك: 4ـ56ـ6209ـ964
سه شاعر: حافظ، سعدی، نظامی/ محمدتقي جعفري‌تبريزي. ـ تهران: مؤسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري. ـ 312 ص. ـ وزيري (شوميز). ـ 40000 ريال. ـ چاپ پنجم. ـ 1100 نسخه. ـ شابک: 7ـ7ـ90642ـ964ـ978
گفتار طرب‌انگيز (طنز سعدي در گلستان و بوستان)/ عمران صلاحي. ـ تهران: گل‌آقا. ـ 96 ص. ـ رقعي (شوميز). ـ 18000 ريال. ـ چاپ دوم. ـ 2250 نسخه. ـ شابک: 7ـ43ـ7042ـ964ـ978
نقد داستان‌هاي بوستان و گلستان سعدي/ نویسنده احمدعلي جعفري. ـ تهران: سيمين ‌دخت، ناصرين. ـ 252 ص. ـ وزيري (شوميز). ـ 80000ريال. ـ چاپ اول. ـ 1100نسخه. ـ شابک: 8ـ96ـ8587ـ964ـ978

 

 

کارنامه سعدی‌پژوهی 1387

 

بر اساس آمار ارایه شده در این سال، جمعاً 101 عنوان کتاب در شمارگان282350 در رابطه با سعدی منتشر شده است. کل کتاب‌های چاپ اول40 عنوان در شمارگان 107050 است که از این تعداد 5 عنوان در شمارگان7600 پیرامون سعدی است

کارنامه سعدی پژوهی که هر ساله بخشی از مجموعه سعدی‌شناسی را به خود اختصاص می‌دهد، می‌کوشد تا علاوه بر معرفی کتب منتشر شده پیرامون سعدی در هر سال، تعداد و تیراژ آن را نیز فهرست کند.
فهرست کتاب‌های منتشر شده با موضوع سعدی، امسال نیز در بخش‌های: کلیات، گلستان، بوستان، غزليات، قصايد و کتاب‌های پیرامون سعدی و در هر بخش بر اساس دفعات چاپ با ذکر تیراژ بر اساس فهرست منتشر شده در نشریات «کتاب هفته»، «کتاب ماه (ادبیات)» و «سایت خانه کتاب» ارایه می‌شود.
بر اساس آمار ارایه شده در این سال، جمعاً 101 عنوان کتاب در شمارگان282350 در رابطه با سعدی منتشر شده است. کل کتاب‌های چاپ اول40 عنوان در شمارگان 107050 است که از این تعداد 5 عنوان در شمارگان7600 پیرامون سعدی است، 2 عنوان در شمارگان 4100 پیرامون کلیات سعدی، 19 عنوان در شمارگان 53900 پیرامون گلستان، 10عنوان در شمارگان 33250 پیرامون بوستان و 4 عنوان در شمارگان8200 پیرامون غزلیات است.
در مورد کتاب‌های چاپ مجدد نیز 61 عنوان در شمارگان 175300 منتشر شده است که از این تعداد 3 عنوان کتاب در شمارگان 7600 پیرامون سعدی است، 10 عنوان در شمارگان 28100 پیرامون کلیات سعدی، 22 عنوان در شمارگان 67900 پیرامون گلستان، 19 عنوان در شمارگان 53400 پیرامون بوستان و 5 عنوان در شمارگان 12200 پیرامون غزلیات و 2 عنوان در شمارگان 6100 پیرامون قصاید است.
 
کلیات سعدی (چاپ اول)
ـ كليات سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ به اهــتمــام: محمــدعلي فروغـي. ـ تــهران: ارديــبهشــت. ـ ٩٧٠ ص. ـ وزيــري (گالينگور). ـ ١٣٠٠٠ ريال. ـ چاپ اول/ ٣١٠٠ نسخه. شابک: 1ـ001ـ171ـ964ـ978.
ـ كلـيات سعدي شامـل:گلستان، بوسـتان، غزليـات، قصايد، ربـاعـيات، قـطعات، طـيبات، بدايـع، مفردات، خواتيم، غـزليات قديـم/  ابـوعـبـدالله مـشرف سـعـدي شـيـرازي؛ ويـراسـتار: كاظم عابديني مطلق؛ مصحـح: مـحمـدعلي فــروغـي. ـ تـهران: مهـراد، فـراروي. ـ ١٠٦٠ ص. ـ جــيـبي (گـالينـگـور). ـ ٩٥٠٠٠ ريـال. ـ چاپ اول / ١٠٠٠ نسخه. شابک: 2ـ42ـ8799ـ964ـ978.
کلیات و برگزیده کلیات (چاپ مجدد)
ـ كليات سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مصحح: حسن انوري. ـ تهران: نشر قطره. ـ  ١٠٦٨ ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ ١٢٠٠٠٠ ريال. ـ چاپ دوم / ١١٠٠ نسخه. شابک: 0ـ391ـ341ـ964ـ978.
ـ كليات سعدي: گلستان، بوستان، غزليات، قصايد، رباعيات، قطعات و رسائل بر اساس نسخه مصحح مرحوم محمدعلي فروغی/  مصلح بن عبدالله سعدي؛ مصحح: محمدعلي فروغي. ـ تهران: بهزاد. ـ ٩٨٤ ص . ـ وزيري (گالينگور). ـ ٨٠٠٠٠ ريال. ـ چاپ دوم/ ٢٠٠٠ نسخه. شابک: 3ـ71ـ5959ـ964.
ـ كليات سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مــصحح: محــمدعلي فــروغي. ـ تهران: پــيمان. ـ ١٢٦٦ ص. ـ وزيــري (گالينگور). ـ ٥٥٠٠٠ريال. ـ چاپ دوم/٣٠٠٠ نسخه. شابک: 3ـ74ـ5981ـ964.
ـ كليات سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مصحح: محمدعلي فروغي. ـ تهران: كتاب آبان. ـ ٨١٠ ص. ـ وزيری (گالينگور). ـ چاپ پنجم/ ٢٠٠٠ نسخه. شابک: 1ـ23ـ8913ـ964ـ978.
ـ كليات سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مصحح: محمدعلي فروغي. ـ تهران: كتاب آبان. ـ ٨١٠ ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ چاپ ششم /٢٠٠٠ نسخه. شابک: 4ـ23ـ8913ـ964.
ـ كليات سعدي شامل: گلستان، بوستان، غزليات، قصايد، رباعيات و قطعات/ مصلح بن عبدالله سعدي. ـ تهران: ارمغان. ـ ٩٨٠ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ ١٢٥٠٠٠ ريال. ـ چاپ سوم/ ٢٠٠٠ نسخه. شابک: 2ـ01ـ5560ـ964.
ـ كليات سعدي: مطابق نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي/ ابوعبدالله مشرف سعدي شيرازي. ـ تهران: مهرآمين. ـ ١١١٤ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ  ١٦٠٠٠٠ ريال. ـ چاپ دوم/ ٣٠٠٠ نسخه. شابک: 4ـ5ـ92393ـ964ـ978.
ـ گلستان و بوستان شيخ مصلح الدين سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مترجم: ادوارد رهــاتسك، جــورج مايــكل ويكـنــز. ـ تــهران: هــرمس. ـ ١٢٥٠ ص. ـ رقـعي (گـالـينگـور). ـ ١٢٠٠٠٠ ريـال. ـ چاپ دوم/ ٢٠٠٠ نسخه. شابک: 7ـ239ـ363ـ964ـ978.
ـ غزليات و قصايد سعدي: نظم 5 بخش 2 (رشته ادبيات فارسی)/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ پدیدآورنده: حسن انوری، حسین ولی زاده. ـ تهران: دانشگاه پیام نور. ـ 212 ص. ـ وزيري (شوميز). ـ 12000 ريال. ـ چاپ دوازدهم/ 10000 نسخه. شابک: 2ـ289ـ455ـ964ـ978.
ـ منتخبی از اشعار بوستان و گلستان: 606 گوهر از دریای سعدی/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ گردآورنده: محمد شاه ولی. ـ تهران: سبزان. ـ 18000ریال. ـ چاپ اول/ 1000 نسخه. شابک: 4ـ43ـ5033ـ600ـ978.
 گلستان سعدی (چاپ اول)
ـ گلستان سعدي: از روي نسخه محمدعلي فروغی/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مقدمه: حسين سبحانی. ـ تهران: ماهابه. ـ ٣٣٠ ص. ـ وزيري (گالينگور) ٤٤٠٠٠ ريال. ـ چاپ اول/٣٠٠٠ نسخه. شابک: 2ـ6ـ90050ـ600ـ978.
ـ گلستان ســعدي در آيــنه قرآن/ عليرضا اسكــندرپور. ـ قم: پيام حجت. ـ ٩٦ ص. ـ جيبي (شوميز). ـ ٦٠٠٠ ريال. ـ چاپ اول / ٣٠٠٠ نسخه. شابک: 2ـ31ـ8841ـ964ـ978.
ـ بررسي طنز در گلستان / محمدعلي علومي. ـ تهران: اميركبير، كتاب‌هاي جيبی. ـ ١٥٤ ص . ـ جيبی (شومیز) ١٠٠٠٠ ريا ل . ـ چاپ اول/ ٣٠٠٠ نسخه. شابک: 6ـ890ـ303ـ964ـ978.
ـ گلستان سعدي «پارسي» با شرح و تفسير و حكايات براساس نسخه اصلاحي مرحوم محمدعلي فروغی/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مصحح: محمدعلي فروغي، به اهتمام: غلامحسين آذريمهر. ـ تهران: پیوست هـ. ـ 320ص. ـ  رقعی (شومیز) 48000 ریال . ـ چاپ اول/ 2200 نسخه. شابک: 2ـ02ـ7091ـ964.
ـ گزيده گلستان سعدي/ شاعر: مصلح بن عبدالله سعدي؛ گردآورنده: اطلس اثني عشري؛ ويراستار: حميدرضا نگهبان. ـ مشهد:آستان قدس رضوي، به نشر. ـ ١٤٠ ص. ـ رقعي (شوميز). ـ ١٤٠٠٠ ريال. ـ چاپ اول/ ٣٠٠٠ نسخه. شابک: 3ـ0767ـ02ـ964ـ978.
ـ گلستان/ شاعر: مصلح بن عبدالله ســـعـدی؛ مصحــح: محمدعلــي فــروغي. ـ سـمنــان: خــلاق. ـ ٢١٦ص. ـ جـيـبــي (شـومـيــز). ـ ١٥٠٠٠ ريـــال. ـ چـــاپ اول / ٥٠٠٠ نسخه. ـ شابک: 3ـ37ـ7283ـ964ـ978.
ـ گلگشت ٢: حكايت‌هايي از گلستان اثر جاودانه شيخ اجــل سعدي/ گــردآورنده: زهرا اروني. ـ تهران: رضويه. ـ ٣٢ ص. ـ جيبي (شوميز). ـ ٣٠٠٠ ريال. ـ چاپ اول/ ٥٠٠٠ نسخه. شابک: 3ـ62ـ8149ـ964ـ978.
ـ گلستان سعدي (از روي نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغی)/ مصلح بن عبدالله سعدي. ـ تهران: جهانتاب. ـ ٢٥٨ ص. ـ جيبي (گالينگور) ٢٣٠٠٠ ريال. ـ چاپ اول/ ٢٠٠٠ نسخه. شابک: 8ـ26ـ8247ـ964ـ978.
ـ گلستان سعدي: براساس نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي/ مصلح بن عبدالله سعدي. ـ تهران: مهرآمين. ـ ٢١٢ ص. ـ جيبي (شوميز). ـ ١٤٥٠٠ ريال. ـ چاپ اول/ ٢٥٠٠ نسخه. شابک: 8-7ـ92393ـ964ـ978.
ـ گلستان سعــدي به هــمراه شرح كامل دشواري‌ها/ شاعر: مــصلح بــن عــبدالله ســعدي؛ به اهــتمام: منــوچهر علــي‌پور. ـ تــهران: تيــرگان. ـ ٣٢٢ ص. ـ رقعـي (گالينــگور). ـ ٤٤٠٠٠ ريــال. ـ چاپ اول / ٣٠٠٠ نسخه. شابک: 5ـ88ـ5810ـ964ـ978.
ـ گل‌هايي از گلستان/ اعظم السادات ذوالفقاري. ـ تهران: همشهري. ـ ٣٢ ص. ـ جيبي (شوميز). ـ چاپ اول/ ٤٢٠٠ نسخه. شابک: 1ـ01ـ2924ـ964ـ978.
ـ گلستان سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ ويراستار: كاظم عابديني مطلق. ـ قم: كومه. ـ ١٤٨ ص. ـ وزيري (سلفون). ـ ٢٩٠٠٠ ریال. ـ چاپ اول/ ٢٠٠٠ نسخه. شابک: 1ـ22ـ2598ـ964.
ـ گلستان سعدي: باب اول: در سيرت پادشـاهان/ مـــصلح بن عبـدالله ســعدي؛ خـطـاط: مـصـطــفي اشـرفـي. ـ تـهــران: آگـاهان ايـده. ـ ١٠٦ ص. ـ رقعي (شـومـيـز). ـ ٢٥٠٠٠ ريـال. ـ چـاپ اول/ ١٠٠٠ نسخه. شابک: 4ـ416ـ576ـ649ـ978.
ـ گلستان سعدي: باب سوم: در فضيلت قناعت/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ خطاط: مصطفي اشرفي. ـ تهران: آگاهان ايده. ـ ٦٢ ص. ـ رقعي (شوميز). ـ ٢٥٠٠٠ ريال. ـ چاپ اول/ ١٠٠٠ نسخه. شابک: 3ـ413ـ576ـ649ـ978.
ـ گلستان سعدی/ مصلح بن عبدالله سعــدی؛ ویراستار: کــاظم عابدینی مطلق. ـ قم: نگاران قلم. ـ 25000 ریال. ـ چاپ اول/ 3000 نسخه.  شابک: 9ـ31ـ8574ـ964ـ978.
ـ گلستان سعدی: فارسی ـ روسی/ به اهتمام: ایرج رستگار. ـ تهران: بعثت. ـ 90000 ریال. ـ چاپ اول/ 1000 نسخه. شابک: 0ـ09ـ5116ـ600ـ978.
ـ گلستان سعدي: براساس نسخه تصحيح شـده محـمدعلي فـروغي/ مصلح بن عبدالله سعـدی؛ مـــصحح: محـمــدعلي فـروغي. ـ تهــران: عــقیل. ـ 194 ص. ـ رقــعی (گالــینــگور). ـ 30000 ریـال. ـ چاپ اول/ 3000 نسخه. شابک: 7ـ97ـ7689ـ964ـ978.
ـ گلستان سعدي: براساس نسخه محمدعلي فروغــي/ مــصلح بــن عبــدالله سعــدی؛ مصحــح: محــمدعلــی فروغــی؛ بــه کوشش کاظم عابدینی مطلق. ـ تهران: محـراب دانش. ـ 210 ص. ـ وزيــري (گــالينــگور). ـ 40000 ريـال. ـ چـاپ اول/ 5000 نسخه. شابک:  1ـ11ـ2758ـ964ـ978.
ـ گلستان سعدي: از روي نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي و عبدالعظيم قريب/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ مصحح: محمدعلی فروغی، عبدالعظیم قریب؛ به کوشش: عباس اقبال. ـ تهران: عطار. ـ 226 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 40000 ريال. ـ چاپ اول/ 2000 نسخه. شابک: 9ـ47ـ6210ـ964ـ978.
گلستان سعدی (چاپ مجدد)
ـ گلستان: از روي نسخه تصحيح شده محمد علي فروغي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مصحح: محمدعلي فروغي. ـ تهران: مؤسسه انتشارات اميركبير. ـ ٢٥٦ ص. ـ جيبي (شوميز). ـ ١٦٠٠٠ ريال. ـ چاپ دوازدهم/ ١٥٠٠ نسخه. شابک: 2ـ0274ـ00ـ964ـ978.
ـ گلستان سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مقدمه: حميد هاشمي. ـ تهران: فرهنگ و قلم. ـ ٢٦٢ ص. ـ جيبی (شوميز). ـ ٢٢٠٠٠ ريال. ـ چاپ دوم/ ٢٠٠٠ نسخه. شابک: 4ـ31ـ6989ـ964.
ـ گلستان سعدي: نسخه علمي و انتقادي از روي قديمي‌ترين نسخ خطي (نسخ پکن)/ به اهتمام: برات زنجاني. ـ تهران: موسسه انتشارات اميركبير. ـ ٢٩٢ ص. ـ وزيری (شوميز). ـ ٣٢٠٠٠ ريال. ـ چاپ چهارم/ ١٥٠٠ نسخه. شابک: 7ـ0071ـ00ـ964ـ978.
ـ گلستان سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مصحح: مهدي معينيان؛ خطاط: سيدمحسن خرازي. ـ تهران: گنجينه. ـ ٢٨٤ ص . ـ  وزيري (گالينگور). ـ 5000 ریال. ـ چاپ دوم / ٥٥٠٠ نسخه.  شابک: xـ66ـ6452ـ964.
ـ گلستان سعدی: بااستفاده از نسخ تصحيح شده محمدعلي فروغي (ذکاى‌الملک) و استاد عبدالعظيم قريب/  مصلح بن عبدالله سعدي؛ مصحح: محـمدعلي فـروغي، عبدالعــظيم قريب. ـ تهران: محــمد(ص). ـ 238 ص . ـ  وزيــري (گالینگور). ـ 28000 ریال. ـ چاپ سوم/ 2000 نسخه. شابک: 0ـ610ـ336ـ964ـ978.
ـ گلستان سعدی: بااستفاده از نسخ تصحيح شده محمدعلي فروغي (ذکاى‌الملک) و استاد عبدالعظيم قريب/  مصلح بن عبدالله سعدي؛  مصحح: محمدعلي فروغي، عبدالعظيم قريب. ـ تهران: محمد (ص). ـ 238 ص . ـ  وزيري (گالینگور). ـ 28000 ریال. ـ چاپ سوم/ شابک: 7ـ062ـ336ـ964ـ978.
ـ گلستان سعدي شيرازي / مقدمه: منوچهر آدمیت؛ خطاط: اسماعیل نــیکبخت؛ مذهب: اردوان اعتمادی . ـ تـهران: شرکت تعاونی  كارآفـرينان فرهـنگ و هـنر. ـ ١٨٠ ص. ـ وزيـري (گـالينـگور) چـاپ دوم /  ١٠٠٠ نسخه. شابک: 5ـ72ـ8742ـ964ـ978.
ـ گلستان سعدي/ مصلح بن عبدالله سـعـدي؛ مـقـدمـه: حـسن احمدي گيوي. ـ تهران: وزارت فـرهنگ و ارشاد اسلامي، سـازمـان چـاپ و انـتشارات. ـ ٤٩٠ ص. ـ وزيری (گالينگور) ٧٠٠٠٠ ريال. ـ چاپ دوم/ ١٥٠٠ نسخه. شابک: 9ـ312ـ422ـ964ـ978
ـ هشت بهشت: گزيده گلستان سعدي/ به اهتمام: حسن ذوالفقاري. ـ تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان. ـ ٤٠٨ ص. ـ خشتي (شوميز). ـ ٢٥٠٠٠ ريال. ـ چاپ دوم/ ٥٠٠٠ نسخه. شابک: 9ـ041ـ391ـ964ـ978.
ـ گلستان/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مقـدمـه: مـنـوچـهر آدميت؛ خطاط: محمد سـلـحشـور، اسـمـاعيل نيكبخت؛ مذهب: اردوان اعتمادي. ـ تهران: آتليه هنر. ـ ١٦٨ ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ چاپ هفتم/ ٦٠٠٠ نسخه. شابک: 3ـ0ـ90042ـ964.
ـ گلــستان سعدي: بر اســاس نسخه تصحيح شده فــروغي/ مصلح بــن عبدالله سعدي؛ بـه اهـتمام: محمـدرضـا افشاري. ـ تـهران: كتاب درنـا. ـ ٢١٠ ص. ـ جيبـي (گـالينـگور) ١٤٠٠٠ ريـال. ـ چـاپ چهارم/٥٠٠٠ نسخه. شابک: 3ـ48ـ6105ـ964.
ـ گلستان سعدي/ شاعر: مصلح بن عبدالله سعدي؛ ويراستار: كاظم عابديني مطلق. ـ قـم: كـومـه، نـگاران قـلم. ـ ١٤٨ ص. ـ وزيـري (سلفـون). ـ ٣٢٠٠٠ ريـال. ـ چـاپ دوم/٣٠0٠ نسخه. شابک: 9ـ22ـ2598ـ649ـ978.
ـ گلستان سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مـصحح: محـمدعلي فـروغـي. ـ تـهران: مهـراد، فـراروي. ـ ٢٣٢ ص. ـ رقـعـي (گـالـينگور). ـ ٣٧٥٠٠ ريال. ـ چاپ سوم/ ١٠٠٠ نسخه. شابک: 8ـ5ـ95611ـ649ـ978.
ـ گلستان سعدي: از روي نسخه تصحيح شده مرحوم محمدعلي فروغی/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ مصـحح: محمدعلي فروغـي. ـ تهران: الهام. ـ ٢٩٨ ص. ـ جيـبي (گـالينـگـور). ـ ٢٤٠٠٠ ريـال. ـ چـاپ سـوم/٥٠٠٠ نسخه. شابک: 0ـ47ـ0716ـ964.
ـ گل‌هاي گلستان سعدی/ گردآورنده: سيدمحمدرضا طـبـاطبايي. ـ قـم: مــؤسـسه انـتشارات دارالـعلم. ـ ٢٩٦ ص. ـ وزيـري (گالينگور). ـ ٣٥٠٠٠ ريال. ـ چاپ دوم/ ٣٠٠٠ نسخه. شابک: 8ـ55ـ9972ـ649ـ978.
ـ گلستان سعدي: براساس نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي/  مصلح بـن عـبدالله سعدي؛ عبـدالحـميد شـفيعي. ـ تهـران: مهـرآميـن. ـ ١٧٨ ص. ـ وزيري (گـالينـگـور). ـ ٤٠٠٠٠ ريـال. ـ چـاپ دوم/ ٣٠٠٠ نسخه. شابک: 3ـ2ـ92393ـ964ـ978.
ـ گلستان سعدی: از روی نسخه تصحیح شده محمدعلی فروغی/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ مصحح: محمدعلی فروغی. ـ تهران: جرس. ـ 25000 ریال. ـ چاپ بیست و یکم/ 4600 نسخه. شابک: 7ـ04ـ6086ـ964.
ـ گلستان سعدی: از روی نسخه تصحیح شده محمد علی فروغی/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ مصحح: محمدعلی فروغی. ـ تهران: ققنوس. ـ 22000 ریال. ـ چاپ بیست و یکم/ 4000 نسخه. شابک: 4-507ـ311ـ964ـ978.
ـ گلستان سعدی براساس نسخه تصحیح شده محمدعلی فروغی/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ مـصحح: محمدعلی فروغـی. ـ تهـران: مهـرآمیـن. ـ 25000 ریـال. ـ چـاپ دوم/ 3000 نسخه. شابک: 8ـ7ـ92393ـ964ـ978.
ـ گلستان سعدی براساس نسخه تصحیح شده محمدعلی فروغی/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ به کـوشش عبدالحمید شـفیعی. ـ تهـران: مهـرآمـین. ـ 40000 ریـال. ـ چـاپ سوم/ 2000 نسخه. شابک: 3ـ2ـ92393ـ94ـ64ـ978.
ـ گلستان سعدي: از روي نسخه محمدعلي فروغي/ مصلـح بن عبدالله سعدی؛ مصحح: محمدعلي فروغـي؛ به کـوشش حسین سبـحانی. ـ تهران: ماهـابه. ـ 328 ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ 60000 ریـال. ـ چـاپ دوم/ 3000 نسخه. شابک: 2ـ6ـ90050ـ600ـ978.
ـ گلستان شيخ شيراز سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ به کوشش: حسین استادولی. ـ تهران: موسسه انتشارات قدیانی. ـ 422 ص. ـ  پالتويي (گالينگور). ـ 25000 ريال. ـ چاپ بیست و پنجم/ 3300 نسخه. شابک: 4ـ002ـ417ـ964 .     
بوستان سعدی (چاپ اول)
ـ بوستان سعدي از روي نسخه: محمدعلي فروغي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مقدمه: حسين سبحاني. ـ تهران: ماهابه. ـ ٣٤٢ ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ ٤٦٠٠٠ ريال. ـ چاپ اول/ ٣٠٠٠ نسخه. شابک: 8ـ4ـ90050ـ600ـ978.
ـ بوستان/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مصحح: محمدعلي فروغي. ـ سمنان: خلاق. ـ ٢٤٠ ص. ـ جيبي (شوميز). ـ ١٥٠٠٠ ريال. ـ چاپ اول/  ٥٠٠٠ نسخه. شابک: 6ـ23ـ7283ـ964ـ978.
ـ بوستان سعدي: از روي نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي/ مصلح بن عبـدالله سعـدي؛ مــصحـح: محمـدعلـي فروغي . ـ تهران: جهانتاب. ـ ٢٩٠ ص. ـ جيبي (گالينگور) ٢٥٠٠٠ ريال. ـ چاپ اول/ ٣٠٠٠ نسخه. شابک: 5ـ27ـ8247ـ964ـ978.
ـ بوستان سعدي/ مـصـلـح بـن عـبـدالله سـعـدي؛ ويـراستار: كـاظـم عابديني مطلق. ـ قم:كومه، نگاران قلم. ـ ٢٤٨ ص. ـ وزيـري (سـلفـون). ـ ٣٠٠٠٠ ريال. ـ چاپ اول/ ٣٠٠٠ نسخه. شابک: Xـ23ـ2598ـ964.
ـ بوستان سعــدي: براساس نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي/ مصلح بن عبدالله سعدي. ـ تهران: مهرآمين. ـ ٢٤٤ ص. ـ جيبي (شوميز). ـ ١٧٥٠٠ ريال. ـ چاپ اول/ ٢٥٠٠ نسخه شابک: 5ـ8ـ92393ـ964ـ978.
ـ گلستان: با معني واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بيت‌هاي دشوار و برخي نكته‌هاي دستوري و ادبي و فهرست‌هاي آيات و اعلام و امثال و قوافي و …/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ شارح: خلیل خطیب رهبر. ـ تهران: صفی علیشاه. ـ 730 ص. ـ وزیری (گالینگور).  120000ریال. ـ چاپ بیست و یکم/ 2750 نسخه. شابک: ــــــــ..
ـ بوســتان سعدی/ مصلــح بن عبدالله ســعدی؛ مصــحح: محــمدعلی فروغی. ـ تهران: منشادانش. ـ 15000 ریال. ـ چاپ اول/ 3000 نسخه. شابک: 1ـ69ـ8328ـ964ـ978.
ـ بوســتان سعدي: براســاس نسخه محمدعلي فــروغي/ مصلــح بن عبــدالله سعدی؛ مصــحح: محمدعلی فروغی؛ بــه کوشــش: کاظــم عابدینی مـطلق. ـ تـهران: محراب دانش. ـ 234 ص. ـ وزيــري (گالينگور) ـ 48000 ريال ـ چاپ اول/ 5000 نسخه. شابک: 8ـ12ـ2758ـ964ـ978.
ـ بوستان سعدي: بر اساس نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ مصحح: محمدعلی فروغی. ـ  ص. ـ رقعي (گالينگور). ـ 35000 ريال. ـ چاپ اول/ 3000 نسخه. شابک: 0ـ96ـ7689ـ964ـ978.
ـ نثر بوستان/  مصلح بن عبدالله سعدی؛ پدیدآورندگان: منوچهر حقگو، حسین دادگر. ـ تهــران: بــوعلــی. ـ 336 ص. ـ وزيــري (شوميز). ـ 35000 ريــال. ـ چاپ اول / 3000 نسخه. شابک: 0ـ34ـ6453ـ964ـ978.
بوستان سعدی (چاپ مجدد)
ـ بوستان سعدی/  مصلح بن عبدالله سعدي؛ مقدمه: منوچهر آدمیت. ـ  تهران: شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر. ـ ١٤٢ ص. ـ وزيری (گالينگور). ـ  چاپ دوم / ١٠٠٠ نسخه. شابک: 2ـ73ـ8742 ـ964ـ978.
ـ بوستان: از روي نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغی/ مصلح بن عبدالله سعدي. ـ تهران: موسسه انتشارات اميركبير. ـ ٣0٠ ص. ـ جيبی (شوميز). ـ ١٨٠٠٠ ريال. ـ چاپ دهم/ ١٥٠٠ نسخه. شابک: 5ـ0273ـ00ـ964ـ978.
ـ بوستان سعدي: با استفاده از نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي (ذكاى‌الملک)/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مصحح: محمد علي فروغي؛ به اهتمام: محمد عالمگير تهراني. ـ تهران: عالمگير. ـ ٢٧٠ ص. ـ وزيری (گالينگور). ـ ٣٢٠٠٠ ريال. ـ چاپ سوم/ ٤٠٠٠ نسخه. شابک: 6ـ13ـ8481ـ964ـ978.
ـ بوستان سعدی/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مقدمه: منوچهر آدمیت. ـ تهران: شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر. ـ ١٤٢ ص. ـ وزيری (گالينگور). ـ  چاپ دوم / ١٠٠٠ نسخه. شابک: 2ـ73ـ8742ـ964ـ978.
ـ بوستان سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مصحح: محمدعلي فروغی. ـ تهران: كتاب همراه . ـ ٣٢٠ ص . ـ پالتويی (شومیز). ـ ٦٠٠٠ ريال. ـ چاپ ششم / ٥٠٠٠ نسخه. شابک: 1ـ41ـ 6034ـ964.
ـ بوستان سعدي: با استفاده از نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي (ذكاى‌الملک)/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مصحح: محمدعلی فروغی؛ به اهتمام: محمد عالمگير تهراني. ـ تهران: عالمگير. ـ ٢٧٠ ص ـ جيبي (گالینگور)  ـ ٢٠٠٠٠ ريال ـ چاپ دوم / ٢٠٠٠ نسخه. شابک: 3ـ14ـ8481ـ964ـ978.
ـ بوستان سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مصحح: مهدي معينيان؛ خطاط: سيدمحسن خرازي. ـ تهران: گنجينه. ـ ٣٧٠ ص. ـ  وزيري (گالينگور). ـ ٥٠٠٠٠ ريال. ـ چاپ دوم/ ٥٠٠٠ نسخه. شابک: 8ـ67ـ6152ـ964.
ـ بوستان سعدی/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مصحح: رضا انزابي نژاد، سعيدالله قره بگلو. ـ تبريز: آيدين. ـ ٤٦٨ ص. ـ وزيری (شومیز). ـ ٦٠٠٠٠ ريال. ـ  چاپ دوم / ١١٠٠ نسخه. شابک: 3ـ85ـ5592ـ649ـ978.
ـ بوستان سعدي: از روي نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مصحح: محمدعلي فروغي. ـ  تهران: گلبيتا. ـ ٢٤٢ ص. ـ جيبي (گالينگور). ـ ٥٠٠٠ ريال. ـ چاپ دوم /٢٠٠٠ نسخه. شابک: 6ـ03ـ5837ـ964.
ـ بوستان سعدي: براساس نسخه تصحيح شده فروغي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ به اهتمام: محمدرضا افشاري .ـ تهران: كتاب درنا. ـ  ٢٢٦ ص. ـ جيبي (گالينگور). ـ ١٦٠٠٠ ريال. ـ چاپ سوم/٥٠٠٠ نسخه. شابک: 1ـ49ـ6105ـ964.
ـ بوستان/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ تهيه و تنظيم: منوچهر آدميت؛ خطاط: محمد سلحشور. ـ تهران: آتليه هنر. ـ ١٤٢ ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ چاپ دوم/ ٥٠٠٠ نسخه. شابک: Xـ16ـ6309ـ964.
ـ بوستان سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ ويراستار: كاظم عابديني مطلق. ـ قم:كومه، نــگاران قلــم. ـ ٢٤٨ ص. ـ وزيــري (سلــفون). ـ ٣٠٠٠٠ ريال. ـ چاپ  سوم / ٣٠٠٠ نسخه. شابک: Xـ23ـ2598ـ964.
ـ بوستان سعدي براساس نسخه تصحيح شده محمدعلي فروغي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛مصحح:محمدعلي فــروغي. ـ تــهران: فراروي، مهراد. ـ ٢٢٦ ص. ـ رقعي(گالينگور). ـ چاپ سوم/ ١٠٠٠ نسخه. شابک: 2ـ74ـ2598ـ964ـ978.
ـ بوستان سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛مصحح: محمدعلي فروغي؛ ويراستار: عبدالحميد شفيعي. ـ تهران: مهـرآمين، منــشا دانــش. ـ ٢٢٢ ص. ـ وزيــري (گالينگور). ـ ٥٠٠٠٠ ريال. ـ چاپ دوم /  3000 نسخه. شابک: 0ـ3ـ92393ـ964ـ978.
ـ بوستان سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ شارح: محمدعلي ناصح؛ به اهتمام: خليل خطيب رهبر. ـ تهران: صـفـي‌عـلـيـشـاه. ـ ٨٨٤ ص. ـ وزيـري (گـالـيـنـگـور). ـ ١٤٠٠٠٠ ريــال. ـ چــاپ دهم/ ٢٢٠٠ نسخه. شابک: 7ـ12ـ5626ـ964ـ978.
ـ بوستان سعدی/ مصلح بن عبدالله ســعدی؛ شــارح: محمــدعلی ناصح. ـ تهــران: صــفی علیــشاه. ـ 140000ریال. ـ چاپ دهم/ 2200 نسخه. شابک: 7ـ12ـ5626ـ964ـ978.
ـ قصــه‌های شــیرین بوســتان سعدی/ مصلــح بن عبدالله سعدی؛ بازنویسی: جعفر ابراهیمی؛ ویراستار: احمد بروجردی. ـ تهران: نشر پیدایش. ـ 20000 ریال. ـ چاپ دهم/ 3100 نسخه. شابک: 6ـ21ـ6055ـ964ـ978.
ـ بوستان سعدي از روي نسخه: محمدعلي فروغي/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ مصحح: محمدعلی فروغی؛ به کوشش حسین سبحانی. ـ تهران: ماهابه. ـ 348 ص. ـ وزيري (گـالينـگور). ـ 60000 ريال. ـ چاپ دوم/ 3000 نسخه. شابک:  8ـ4ـ90050ـ600ـ978.
ـ بوستان شيخ شيراز سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ به کوشش حسین استادولی. ـ تهران: موسسه انتشارات قدیانی. ـ 502ص. ـ پالتويي (گالينگور). ـ 35000 ريال. ـ چاپ نوزدهم/  3300 نسخه. شابک: 2ـ003ـ417ـ964.
غزلیات (چاپ اول)
ـ گزيده غزليات سعدي شيرازی/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ خطاط: هادي لباف؛ حواشي: شيدا اسماعيلي؛ مذهب: معصومه واشهري. ـ تهران: روزنه كار. ـ ٢٣٦ ص. ـ رحــلی (گــالينگور). ـ چاپ اول/ ٢٢٠٠ نسخه. شابک: 2ـ75ـ6728ـ964ـ978.
ـ گلچين غزليات سعدی/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مقدمه: مــنوچهر آدمــيت؛ خطاط: منوچــهر نوح‌سرشت. ـ تــهــران: شــركت تــعاوني كــارآفرينان فرهنگ و هنــر. ـ ١٠٦ص. ـ وزيــري (گالينگور) چاپ اول / ١٠٠٠ نسخه. شابک: 8ـ84ـ8742ـ964ـ978.
ـ غزليات سعدي (طيبات بدايع خواتيم ٢٦ غزليات قديم ملمعات)/ مصلح بن عبدالله سعدي  . ـ تهران: ارمغان طوبي. ـ 590 ص. ـ وزيری(شوميز). ـ ٥٥٠٠٠ ريال. ـ چاپ اول/ ٣٠٠٠ نسخه. شابک: 6ـ73ـ7671ـ964ـ978.
ـ غزلیات سعدی بر اساس نسخه محمدعلی فروغی/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ مصحح: محمدعلی فروغی. ـ تهران: ارمغان. ـ 50000 ریال. ـ 2000 چاپ اول/ 2000 نسخه.
غزلیات (چاپ مجدد)
ـ گزيده غزليات سعدی/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ خطاط: اميراحمد فلسفي؛ مقدمه: حسين الهي قمشه اي؛ مترجم: سيمين دخت سيدفتاح. ـ مشهد: فرهنگسراي ميردشتي. ـ ٢٤٢ ص. ـ رحلي (گالينگور). ـ چاپ پنجم/ ٣٠٠٠ نسخه. شابک: 8ـ20ـ7141ـ964ـ978.
ـ غزليات سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مصحح: محمدعلي فروغي. ـ تهران: مهراد، فراروي. ـ ٣٧٠ ص. ـ وزيري (گالينگور). ـ ٥٥٠٠٠ ريال. ـ چاپ سوم/ ١٠٠٠ نسخه. ـ شابک: 4ـ91ـ8799ـ649ـ978.
ـ منتخبي از غزليات شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي/ مصلح بن عبدالله سعدي؛ مترجم: سيميندخت سيدفتاح؛ خطاط: حسين جعفري تبار؛ مذهب: اميرهوشنگ آقاميري. ـ تهران: هنرسراي گويا. ـ ٣٥٠ ص. ـ رحلي (گالينگور). ـ چاپ دوم/ ٣٠٠٠ نسخه. شابک: 5ـ8ـ92827ـ964.
ـ منتخبی از غزلیات شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ مترجم: سیمین دخت سیدفتاح؛ خطاط: حسین جعفری تبار. ـ تهرانک هنرسرای گویا. ـ چاپ دوم/ 3000 نسخه.  شابک: 5ـ8ـ92827ـ964.
ـ گزیده غزلیات سعدی/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ گردآورنده: حسن انوری. ـ تهران: نشر قطره. ـ 40000 ریال. ـ چاپ سیزدهم/ 2200 نسخه. شابک: 3ـ019ـ341ـ964ـ978.
 قصاید (چاپ مجدد)
ـ قصايد سعدي «قصايد فارسي ـ قصايد عربي» و غزليات عرفاني، مثلثات، قطعات، رباعيات، ..../ مصلح عبدالله سعدي؛ مصحح: محمدعلي فروغي؛ مقدمه: عباس اقبال آشتياني. ـ تهران: اقبال. ـ ١٠٤ ص. وزيري ـ گـالينـگور. ـ  ٢٦٠٠٠ ريال. ـ چاپ ششم /  ٥٠٠٠ نسخه. شابک: 0ـ090ـ406ـ964ـ978.
ـ گزيده قصايد سعدي/ مصلح بن عبدالله سعدی؛ مصحح: جعفر شعار. ـ تهران: نشر قطره. ـ ٢٦٤ ص. ـ وزيري (شوميز). ـ ٣٥٠٠٠ ريال. ـ چاپ چهارم/ ١١٠٠ نسخه. شابک: 3ـ275ـ341ـ964ـ978.
  کتاب‌های پیرامون سعدی (چاپ اول)
ـ سير و سفري در گلستان ادب پارسي از رودكي تا فروغ/ گردآورنده: پرويز نـظـامي. ـ تـهران: گــوتــنبرگ. ـ ٣٧٨ ص. ـ رقــعي (گالينگور). ـ ٤٥٠٠٠ ريال. ـ چاپ اول/ ٢٠٠٠ نسخه. شابک: 5ـ29ـ7619ـ964ـ978.
ـ مقدمه‌اي بر نقد زيبايي شناسي سعدي / اكبر صيادكوه.- تهران: نشر روزگار. ـ ٣٣٦ ص. ـ وزيري (شوميز). ـ ٥٠٠٠٠ ريال. ـ چاپ اول/ ١١٠٠ نسخه. شابک: 6ـ139ـ374ـ964ـ978.
ـ چشمه‌سار معرفت: جستاري در اثرپذيري شعر سعدي از آيات و روايات/ محمد خداياري. ـ تهران: هدهد. ـ ٢٢٤ ص. ـ وزيري (شوميز). ـ ٢٥٠٠٠ ريال. ـ چاپ اول/ ١٠٠٠ نسخه. شابک: 4ـ04ـ2508ـ964.
ـ عاشقانه‌هاي سعدي؛ حسن و شوريدگي/ تدوين: محمد قاسم زاده. ـ تهران: هيرمند. ـ ١٦٨ ص. ـ خشتي (شوميز)٢٥٥٠٠ ريال. ـ چاپ اول/ ٢٥٠٠ نسخه. شابک: 4ـ078ـ408ـ964ـ978.
ـ پژوهشــي پيرامون جايگاه تربيت و اخلاق در اســلام (بــا تكيه بر آثار مولانا و سعدي)/ پــدیدآورنده: ســکینه احمدیان. ـ تهران: لــوح زرین. ـ 338 ص. ـ وزيــري (شــوميز). ـ 75000 ريال. ـ چاپ اول/ 1000 نسخه. شابک: 2ـ47ـ2712ـ964ـ978.
کتاب‌های پیرامون سعدی (چاپ مجدد)
ـ چهار سخنگوي وجدان ايران (فردوسي، مـولـوي، سعدي، حافظ)/ محمدعلي اسلامي ندوشن. ـ تهران: نشر قطره. ـ ٢٥٦ ص. ـ وزيري (شوميز). ـ ٢٨٠٠٠ ريال. ـ چاپ چهارم/ ١١٠٠ نسخه. شابک: 0ـ151ـ413ـ964ـ978.
ـ زندگينامه شاعران ايران از آغاز تا عصر حاضر: سعدي شيرازي، صائب تبريزي، هاتف اصفهاني، و.... / حميد هـاشمي. ـ تـهران: فـرهـنـگ و قـلـم. ـ ٧٠  ص. ـ پالتويي (شوميز). ـ ٥٠٠٠ ريال. ـ چاپ دوم/ ١٥٠٠ نسخه. شابک: 2ـ63ـ6989ـ964.
ـ افسانه‌های شیرین ازروزگار دیرین: اقتباس از بوستان، مرزبان نامه، و کلیله و دمنه/ خسرو شایسته. ـ تهران: سپیده. ـ 22000 ریال. ـ چاپ هفتم/ 5000 نسخه. شابک: 7ـ25ـ5569ـ964.

 

پر بازدیدترین مطالب

سعدی به روایت شجریان

به مناسبت روز بزرگداشت سعدي در اردیبهشت 1389، به همت مرکز سعدي‌شناسي و مرکز فرهنگی شهر کتاب، نش ...

سعدی در جهان مجازی

مدیر مرکز سعدی‌شناسی برنامه های یادروز سعدی در سال 99 را با تمرکز بر فضای مجازی تشریح کرد.

غزل هاي بي نظير

سعدي بي شك بزرگترين شاعر ايران و يكي از بزرگترين شاعران جهان است. تا كنون هيچ كس در زبان فارسي به رو ...

به سعدی مدیونیم

اول اردیبهشت‌ماه که عطر بهارنارنج در شیراز می‌پیچد دوستداران سعدی هم در آرامگاه این شاعر ج ...

جدال با سعدي در عصر ...

جدال با سعدي در عصر تجددنویسنده : كاميار عابديناشر : دانشنامه فارس با همكاري مركز سعدي‌شناسي&rl ...

جدال مدعیان با سعدی

جدال مدعیان با سعدی، تالیف حسن امداد، شیراز: انتشارات نوید شیراز، 1377، 200 ص، قطع: وزیری، شمارگان: ...

حکایات غزلیات سعدی

تفاوت سعدي با ملامتگران و رياکاران و دروغگويان اين است که سخنش مثل «شکرپوست کنده» است . ...

مناجات سعدی و نیایش ...

اسماعیل امینی در یادداشتی از مناجات‌های سعدی و نیایش‌های سهراب سپهری نوشته است. 

گزيده‌ قصايد سعدي‌

گزيده‌ قصايد سعدي‌ ، انتخاب‌ و شرح‌ دكتر جعفر شعار، مقدمه‌ دكتر حسن‌ ا ...

نخست‌وزیر اسپانیا بر ...

پدرو سانچز، نخست وزیر سوسیالیست اسپانیا، در سخنرانی‌اش برای تمدید سه هفته‌ای قرنطینه در ای ...

تبلیغاتـــــ

نظرات