چهار شنبه 27 فروردین 1399
    
گالری فیلم
    
3500
    

مرثیه سرایی سعدی و مرثیه مستعصم

سخنرانی دکتر کوروش کمالی سروستانی، مدیر مرکز سعدی شناسی درخصوص مرثیه سرایی سعدی و مرثیه مستعصم

  • اشتراک

نظرات